Dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy pragną wyrazić podziękowanie wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę
i umiejętności, a także za pomoc  umożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej.

Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękujmy za zrozumienie i wzajemną życzliwość. Choć wszyscy jesteśmy mocno obciążeni nową rzeczywistością, pamiętajmy, że dzieci na nas liczą. Wspierajmy je, pomagajmy, ale również dyscyplinujmy, aby cały proces zdalnego nauczania był owocny szczególnie dla nich!

 

Życzymy Państwu dużo zdrowia!