13, 14 i 15 września uczniowie klas I-III po raz kolejny uczestniczyli w Akcji Sprzątanie świata – Polska pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi!”.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami – promowanie idei nieśmiecenia w naturze.

Uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci a następnie wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły i teren naszego miasta – park, las, jezioro. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wykazali chęć, by zadbać o otaczające nas środowisko.

 

Sporządziła: Kamila Górczyńska