Początek roku to czas rozliczeń podatkowych i jednocześnie czas podejmowania decyzji o przeznaczeniu 1% odpisu od swojego podatku na rzecz osób lub instytucji. Dzięki przychylności Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami płuc im. dr Romana Grzeszczaka można od tego roku przekazywać 1% swojego odpisu na rzecz naszej Szkoły.

Wykorzystując numer wpisu tegoż Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) możemy przekazać wartość 1% zaznaczając w punkcie I ,,Informacje uzupełniające” SP – 3 Słupca jako cel szczegółowy czyli instytucję, której chcemy przekazać odpis. Każda pozyskana tą drogą kwota będzie spożytkowana na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły i dla pożytku jej uczniów. Ciągle zmieniające się realia edukacji, postęp technologiczny w każdej dziedzinie narzucają na szkoły konieczność nadążania za wszystkimi nowościami, systematyczne doskonalenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej. Budżety szkół i finansujących je organów prowadzących są niewystarczające, aby nadążyć za lawinowo rosnącymi potrzebami szkół, stąd też nasza prośba skierowana ku Państwu. Licząc na Państwa zrozumienie i troskę o rozwój Waszych dzieci proszę o wsparcie i pomoc.

Agnieszka Orchowska