Nabór do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy 

na rok szkolny 2019/2020

 

Informujemy, że nabór kandydatów do klasy pierwszej
trwa od 11.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych – 15.03.2019 r.

Podanie informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych – 29.03.2019 r.

 

Dokumenty związane z rekrutacją