W poniedziałek 3 września na hali sportowej odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019. Na godzinę 9.00 przybyli uczniowie klas II – VIII. Po wspólnym zaśpiewaniu Hymnu Państwowego i wyprowadzeniu Sztandaru pani dyrektor powitała wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie – gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Życzyła dobrego i bezpiecznego roku szkolnego, wielu sukcesów i zadowolenia z własnych osiągnięć. Przekazała informacje dotyczące organizacji roku szkolnego – liczba uczniów w murach Trójki to 729 osób uczących się w 35 oddziałach. Przedstawiła także nowych nauczycieli oraz nowych uczniów, którzy będą uczęszczać do naszej szkoły. Są to uczniowie z klas: IIa, , Vd,e , VIIIc,e. Podczas wakacji odnowiona została elewacja szkoły – panowie Grzegorz i Piotr obłożyli płytką klinkierową podjazd dla niepełnosprawnych dzięki czemu wejście do szkoły stało się ładniejsze. Spełniło się też uczniowskie marzenie  – w szatniach szkolnych zainstalowano szafki, w których uczniowie będą mogli przechowywać swoje rzeczy. Połowę kosztów pozyskali rodzice a połowę zapewnił organ prowadzący szkołę. Szafki są śliczne i kolorowe, teraz czekamy na ich oznaczenie i przeszkolenie z zakresu obsługi zamków cyfrowych. Do innych zmian w szkole należy wymiana ławek i stołów w niektórych klasach, wyposażenie jednej sali lekcyjnej w tablicę interaktywną przeniesioną z gimnazjum. Za halą sportową rozpoczęły się prace nad budową basenu.

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji roku szkolnego dla pierwszoklasistów. W tym roku utworzono 4 klasy pierwsze. Dużo emocji wywoływało losowanie wychowawczyń dla każdej z klas. Na zakończenie krótkiej sesji fotograficznej pierwszoklasiści pod opieką rodziców i nauczycieli udali się do wyznaczonych sal. Pani dyrektor życzyła dzieciom dobrego czasu w murach naszej Trójki, poczucia bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju.

A od jutra już normalne lekcje! Witaj, Szkoło!