23 czerwca 2023r. zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania ósmoklasistów odbyła się na hali sportowej. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i hymnach Polski i Ukrainy nastąpił ważny moment – ceremoniał przekazania sztandaru nowo wybranemu pocztowi sztandarowemu, rekrutującemu się z uczniów klas VII. Ceremoniał przeprowadził pan Krzysztof Drop – opiekun szkolnego Pocztu Sztandarowego. Następnie pani dyrektor powitała pana wiceburmistrza Jacka Szczapa, pana Andrzeja Szymkowiaka – przewodniczącego Rady Miasta wraz z radnymi – panem Tadeuszem Markiewiczem i panią Ewą Czaplińską, kierownika Referatu oświaty i rozwoju lokalnego pana Mariusza Króla, przedstawicielki Rady Rodziców panie: Martę Leśnik – zastępczynię przewodniczącej oraz Sylwię Majdę i Annę Kupaj, rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie po krótkim podsumowaniu roku szkolnego pani dyrektor zaprosiła pana burmistrza o wręczenie Stypendiów i Nagród Burmistrza, które Gmina Miejska Słupca ufundowała dla uczniów z klas IV – VIII wyróżniających się wysoką średnią ocen, zachowaniem, sukcesami wiedzowymi lub sportowymi na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Pan burmistrz Jacek Szczap przekazał życzenia wakacyjne dla całej społeczności szkolnej a następnie wręczył wyróżnienia dla uczniów. Lista wyróżnionych przedstawia się następująco:
Stypendium Gminy Miejskiej Słupca:
1. Wiktoria Wawrzyniak z klasy 5c
2. Bartosz Turz z klasy 6c
3. Kaczorowski Jakub z klasy 7b
4. Anna Sąsiadek z klasy 8b
5. Niko Chlebowski z klasy 8c
Nagroda Burmistrza:
1. Aleksander Nowicki klasa 4b
2. Szymon Burzyński klasa 5d
3. Nadia Kubacka klasa 6e
4. Adam Kujawa klasa 7b
5. Antonina Zielińska klasa 8e
Następnie pani dyrektor wręczyła uczniom Nagrody Dyrektora. Otrzymali je następujący uczniowie:
1. Franciszek Król klasa 4e
2. Pola Przybyła klasa 5b
3. Piotr Olszewski klasa 6e
4. Gabriela Jasińska klasa 7a
5. Malwina Filipczak klasa 8d
Następnie przewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Szymkowiak i przewodniczący Komisji Oświaty pan Tadeusz Markiewicz wręczyli uczniom nagrody ufundowane przez Radnych Gminy Miejskiej Słupca. Pani dyrektor podziękowała Radnym za inicjatywę dowartościowania uczniów działających w różnych dziedzinach i przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Miasta pana Andrzeja Szymkowiaka dyplomy z podziękowaniami dla Radnych. Nagrodzeni uczniowie to:
1. w kategorii pracy w Samorządzie Uczniowskim – Julia Andrzejewicz klasa 8c
2. Nagroda Omnibusa – Michał Bereszyński klasa 8b
3. Praca na rzecz wolontariatu – Alicja Rubajczyk klasa 8d
4. Ambasador Kultury – Maja Majda klasa 8e
Szczególne wyróżnienie dla uczniów z Ukrainy – tytuł Ambasadora Przyjaźni otrzymał na poziomie klas VIII Jaroslaw Pashkevych z kl. 8d zaś na poziomie klas VII – Iwanna Balaniuk z klasy 7a
Rodzicom wszystkich wyróżnionych uczniów pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne
i symboliczny kwiatek .Pan Krzysztof Drop wręczył nagrody uczniom z ustępującego pocztu sztandarowego. Otrzymali je:
1. Bejma Martyna klasa 8b
2. Bereszyński Michał klasa 8b
3. Havrylowa Elizavieta klasa 8b
4. Owczarzak Antoni klasa 8b
5. Podbielniak Natasza klasa 8b
6. Samulczyk Julia klasa 8b
7. Tyrańska Marcelina 8b

Następnie pani dyrektor wyróżniła uczniów reprezentujących szkołę w zawodach sportowych. Tytuł Sportowca Roku na poziomie klas 8 w kategorii dziewcząt uzyskała Daria Święcicka
z klasy 8c a w kategorii chłopców – Oliwier Wrzesiński z klasy 8c.
Najlepsi sportowcy reprezentujący szkołę w zawodach sportowych w latach 2018 – 2023 to uczniowie oddziału sportowego – klasy 8c:
1. Wrzesiński Oliwier
2. Szymczykowski Oliwier
3. Bogdański Jakub
4. Magas Fabian
5. Teofilak Tymon
6. Matuszewski Norbert
7. Szczepaniak Jakub
8. Święcicka Daria
9. Andrzejewicz Julia
10. Prawucka Julia
11. Pruszyńska Lena
12. Galewicz Oliwia
13. Różańska Maja
14. Kowalczyk Zuzanna
Następnie na forum zebranych pani dyrektor wręczyła nagrody i gratulacje uczniom – finalistom wojewódzkiego szczebla kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: Michałowi Bereszyńskiemu z klasy 8b – finaliście konkursu z historii, nauczyciel pani Anna Bartczak, Annie Sąsiadek z klasy8b – laureatce konkursu z fizyki, nauczyciel prowadzący p. Agnieszka Hildebrandt. Słowa uznania skierowała ku nauczycielom przygotowującym uczniów oraz pogratulowała rodzicom sukcesów. Następnie pani dyrektor podziękowała rodzicom absolwentów za wsparcie, którego udzielali wychowawcom klas i dyrekcji szkoły przez wszystkie lata uczęszczania ich dzieci do Trójki. Wychowawcy klas przygotowali dla rodziców pamiątkowe dyplomy i wręczyli je. Pani dyrektor podziękowała pani Marcie Leśnik, która pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Rodziców i była inicjatorką wielu wydarzeń dla społeczności szkolnej. Słowa podziękowania skierowała także ku wychowawcom klas VIII, którymi byli:
1. Klasa 8a – panie Ewa Rydzyńska i Karolina Nowak
2. Klasa 8b – pani Wioletta Adamczewska
3. Klasa 8c – pani Joanna Zastawa
4. Klasa 8d pan Krystian Bartczak
5. Klasa 8e – pani Agnieszka Ksobieraj Bąkowska
6. Klasa 8g – pani Anna Biadasz
Słowa pożegnania do Absolwentów wygłosili siódmoklasiści, następnie przedstawiciele klas VIII wystąpili z podziękowaniem dla dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli, po czym wręczyli pani dyrektor pamiątkowe tableau każdej z klas.. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim za uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego i życzyła udanych, bezpiecznych wakacji.