Z ogromną dumą informujemy , iż Jakub Kaczorowski, uczeń klasy 8 B został laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Jakub przebył bardzo wymagająca drogę i włożył mnóstwo pracy w przygotowanie się do konkursu, studiując wymaganą literaturę. Obowiązujący w konkursie zakres wiedzy i umiejętności dalece wykracza poza podstawę programową i odpowiada poziomowi B2. Konkurs składał się z trzech etapów : szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Uzyskanie tytułu laureta wiąże się z przyznaniem uprawnień do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej i zwolnienie z Egzaminu Ósmoklasisty w danym zakresie. Należy również nadmienić , iż sukces jest tym większy, że Jakub jest uczniem, który uzyskał tytuł laureata z tego konkursu po raz pierwszy w historii szkoły.

 

Sporządziła: Kamila Kanicka