Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Młodzieży w ramach projektu „Ogólnopolski Program dla Szkół i Placówek Oświatowych”.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy młodzieży szkolnej z zakresu psychologii, medycyny i prawa poprzez udział w wybranych zajęciach online.

Program obejmuje bezpłatne zajęcia online z zakresu prawa, psychologii oraz medycyny. Spotkania rozpoczęły się 15 marca 2024 – a pilotażowy program będzie realizowany przez 3 miesiące. Każda lekcja będzie trwała około 45 minut. Uczestnik musi mieć ukończone 14 lat. Chętni uczniowie mogą dołączyć do projektu w dowolnym czasie.

Jesteśmy przekonani, że taka forma zajęć skutecznie przyczynić się do rozwoju potencjału każdego ucznia, inspirując go do nauki i poszerzania horyzontów.

 

 

Sporządziła: Karolina Woźniak