• Informujemy, że nabór kandydatów do klas pierwszych trwa od 11.02.2020 r. do 04.03.2020r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 13.03.2020r.
  • Podanie informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych – 27.03.2020r.
  • W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka do innej szkoły lub pozostaniu dziecka w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 04.03.2020r. pisemnej informacji.

 

Dokumenty związane z rekrutacją