Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

Sytuacja w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno  wychowawczych i opiekuńczych w szkołach na terenie całego kraju i pozostanie uczniów w domach. Prosimy Was, drodzy Uczniowie, abyście dostosowali się do tego polecenia i potraktowali je jako działanie dla Waszego dobra. Aby czas wolny od uczęszczania do szkoły był dla Was czasem nauki w innej formie proponujemy naukę zdalną – z wykorzystaniem edziennika i epoczty. Nasi nauczyciele będą przesyłali uczniom ćwiczenia, zadania, materiały do powtórek, linki do ciekawych filmów edukacyjnych. Drogi komunikacji będą wyglądały następująco: 

  1. Uczniowie klas I – III będą mieli przekazywane informacje za pomocą dziennika elektronicznego na konta rodziców 
  2. Uczniowie klas IV – VIII mają większe umiejętności w posługiwaniu się usługami chmurowymi i posiadają szkolne konta poczty elektronicznej. Dla Was przygotowaliśmy następujące sposoby przekazu zadań: 
  • Poprzez dziennik elektroniczny, gdzie będziemy w zakładce ,,zadania domowe umieszczać informacje o zadaniach lub drogach ich docierania do uczniów. W tym miejscu będą też mogły się znaleźć linki do polecanych stron lub informacja o zalogowaniu się na e-podręczniki. 
  • Poprzez pocztę elektroniczną nauczyciele będą przesyłali informacje, linki oraz załączniki z plikami, w których będą polecenia lub ćwiczenia. 
  • W ramach przedmiotu informatyka uczniowie z klas IV – VIII tak jak do tej pory wszelkie informacje z pełną instrukcją ich wykonania będą mieli umieszczane w zeszytach elektronicznych. 
  • Mogą też pojawić się zeszyty elektroniczne z innych przedmiotów, ale o tym uczniowie zostaną poinformowani poprzez konta poczty elektronicznej. 

 W związku z powyższym zachęcamy Państwa i uczniów do śledzenia informacji, które będą publikowane w dzienniku elektronicznym, na kontach poczty lub w elektronicznych zeszytach Uczniowie mogą wykonywać zadania i polecenia w czasie, który sobie sami ustalą. 

 

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Orchowska