ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej) w Słupca informuję, że płatności za żywienie uczniów można dokonywać w postaci przelewu na nowy rachunek bankowy:

60 1090 1463 0000 0001 4376 1002 Santander Bank.

Uprzejmie prosimy o regularne dokonywanie wpłat do 10 dnia każdego miesiąca.