Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Od 15 do 22 października z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w naszej szkole została przeprowadzona kampania społeczna pt. „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Celem kampanii było przygotowanie uczniów do udzielenia właściwej pomocy osobom z dysfunkcjami wzroku, zauważenie ich potrzeb, problemów i możliwości oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo. W szkole zostały rozwieszone plakaty i zrobiono gazetkę, aby zagłębić poruszany temat. Uczniowie obejrzeli film pt. „N jak niewidomy” przedstawiający jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku oraz przeczytali list o historii niewidomego kolegi. W ramach kampanii uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych- z zamkniętymi oczami wykonywali różne zadania, których celem było uświadomienie jak funkcjonują osoby niewidome. Został także zorganizowany konkurs plastyczny dla klas I – VIII pt. „W kręgu przyrody”. Udział w kampanii i wszelkie działania podjęte na rzecz osób z dysfunkcją wzroku pozwolił na zdobycie Certyfikatu Szkole Przyjaznej Osobom Niewidomym.