Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły składamy jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – uczniom – aby zawsze chcieli wiedzieć więcej, odkrywali w sobie nowe pasje, mieli nieustającą ciekawość świata i ludzi. Nauczycielom – aby nieśli kaganek oświaty mając niezachwianą nadzieję, że to, co robią na rzecz edukacji jest drogą do tworzenia nowych pokoleń Polaków. Pracownikom szkoły – aby wiedzieli, że dzięki ich pracy szkoła jest piękna, bezpieczna i zadbana. Wszystkim życzymy zdrowia, wytrwałości
w tym trudnym covidowym czasie i abyśmy wszyscy doczekali spokojnego, zwykłego życia bez reżimu sanitarnego i bez lęku o przyszłość.

Dyrekcja Szkoły