“Raz na 4 lata, zuch jest pępkiem świata”. Nasza 3 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”, w dniu 29 lutego, świętowała Imieniny Zucha wspólnie z pozostałymi gromadami ze Słupcy – z 1GZ Wędrowne zuchy i z 2 GZ Słoneczne zuchy. Spotkaliśmy się w gościnnych progach SP 1.

Impreza była wspaniała. Były wspólne śpiewy, wesołe pląsy, gra planszowa z rozmaitymi zadaniami i jak przystało na imieniny smaczny słodki poczęstunek. Uczyliśmy się witać jak skauci. Na moment świętowanie stało się dostojne i poważne, kiedy to dwie zuchenki złożyły obietnicę zucha, a 4 zuchenki z naszej gromady obietnicę zucha sprawnego. Razem z nami świętowali harcerze z 2 DH. A nad wszystkim czuwała komendantka I Szczepu Harcerskiego im. J. Korczaka Druhna Maria Główczyńska, której bardzo dziękujemy za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy.

Sporządziła: Iwona Siupa