Tradycją Szkoły w okresie przedświątecznym są obchody Dnia Patrona. W tym roku mija 20 rocznica nadanie Szkole Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza. Uroczystość finalizująca tegoroczne przygotowania odbyła się 21 grudnia – w ostatni szkolny dzień przed feriami świątecznymi. Wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców przybyli na halę sportową w odświętnych strojach. Uroczystość uświetnili goście – pan Burmistrz Michał Pyrzyk, pan Inspektor Oświaty Mariusz Król, Pan Tadeusz Markiewicz – przewodniczący Komisji Oświaty, pan Andrzej Stencel – radny, pani Anna Giszter Łodziewska – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Dorota Maleszka  – kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego UM, pani Anna Karpińska – dyrektor Biblioteki Miejskiej, delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Słupcy z opiekunka panią Adą Olczak, przedstawiciele związków zawodowych – pani Monika Ładowska Magiera – prezes oddziału ZNP i pan Andrzej Przybyła – prezes NSZZ,,Solidarność”, pani Marlena Kukawka – przedstawiciel Komendy Policji w Słupcy. Po wprowadzeniu sztandaru odśpiewano hymn Szkoły a następnie pani Dyrektor przypomniała pokrótce biografię naszego Wieszcza, przedstawiła działania podejmowane przez społeczność szkolną w ramach przygotowań do obchodów Dnia Patrona. Poprosiła nauczycieli organizujących konkursy związane z Mickiewiczem o przedstawienie zwycięzców, pogratulowała uczniom i organizatorom. Następnie życzenia dla całej społeczności szkolnej skierował pan Burmistrz, pani przewodnicząca Rady Rodziców i inni zaproszeni goście. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów przygotowanych przez nauczycieli: p.p.Urszulę Balewską, Krzysztofa Dropa, Małgorzatę Kaźmierowską i Krystiana Bartczaka. Piękną scenografię przygotowały panie Wioletta Adamczewska i Lena Sieczkowska.

Po części poświęconej Mickiewiczowi pan Dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia Jasełek, które przygotowali pani Anna Kuchowicz i pan Krystian Bartczak wraz z uczniami z klasy VIID. Był to niezwykły, wzruszający spektakl, który na pewno pozostanie w pamięci wszystkich widzów. Na zakończenie pani Dyrektor złożyła całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe i zaprosiła do sal lekcyjnych na klasowe Wigilie.