W tradycji Szkoły w dniu obchodów Święta Edukacji odbywa się pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów naszej ,,Trójki”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan Burmistrz Michał Pyrzyk, jego zastępca pan Jacek Szczap, kierownik Wydziału Sportu i Oświaty w UM – pan Mariusz Król oraz przewodniczący Komisji Oświaty – pan Tadeusz Markiewicz.  Trzecioklasiści pod opieką pań: Natalii Olszewskiej i Iwony Zastawy przygotowali szereg konkurencji dla Pierwszaków, które miały wykazać czy nadają się oni na uczniów Trójki. Testy zakończyły się pomyślnie więc przystąpiono do ślubowania. Przedstawiciele każdej z klas pierwszych powtarzali słowa roty w obecności Sztandaru Szkoły. Następnie pani Dyrektor przy pomocy ołówka – giganta dokonała pasowania każdego pierwszaka na ucznia naszej Szkoły. Wychowawcy klas przyjęli zestawy tarcz szkolnych dla uczniów oraz znaczki odblaskowe, które corocznie przekazuje dla Pierwszaków Powiatowa Komenda Policji.  Pan Burmistrz pogratulował Pierwszakom, złożył życzenia dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły
z okazji Dnia Edukacji.

Po zakończeniu ślubowania uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami przemieścili się do budynku szkoły na spotkania w klasach.