W poniedziałek 14. października obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
O godzinie 8.30 na hali sportowej rozpoczęła się uroczystość. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor powitała całą społeczność szkolną, przypomniała historię powstania pierwszego na ziemiach polskich Ministerstwa Edukacji, które zajęło się kształceniem młodzieży. Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto skłaniające do refleksji nad znaczeniem edukacji, szkoły i nauczycieli dla każdego ucznia
i dla społeczeństwa. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim osobom zatrudnionym w  Szkole – nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji  za wszelkie działania, starania
w zakresie polepszenia opieki, wychowania i edukacji uczniów. Podtrzymując tradycję pani Dyrektor nagrodziła nauczycieli za zaangażowanie w wiele działań na rzecz uczniów. W W tym roku wyróżnienia otrzymały panie: Adamczewska Wioletta, Arendarek Małgorzata, Bednarek Liliana, Brzezińska Danuta, Czechalska Lilla, Danielewicz Elżbieta, Lidia Drop, Kaczmarska Monika, Kaczor Renata, Karnowska Maria, Kępska Knotowicz Małgorzata, Marszałkowska Beata, Mitaszka Magdalena, Skrzypczak Małgorzata, Zawadzka Dominika. Po wręczeniu nagród obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod opieką panów: Krzysztofa Dropa i Krystiana Bartczaka. Występ został nagrodzony głośnymi brawami po czym uczniowie pod opieką wychowawców rozeszli się di swoich klas, gdzie zajęli się wykonywaniem plakatu pod hasłem ,,Uczeń kreatywny czyli jaki?”.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy z całego serca zdrowia, jak najmniej zmartwień i zadowolenia z każdego dnia!