Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przekazujemy ważne informacje dotyczące profilaktyki grypy.

Wskazania profilaktyczne dla wszystkich

Należy:

 1. Unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi.
 2. Kiedy jest się chorym należy zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych.
 3. Zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci.
 4. Myć często ręce.
 5. Unikac dotykania oczu,nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków.
 6. Dbać o siebie, dużo spać,być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynow i zdrowo sie odżywiać.

Informacje dla rodziców

Należy:

 1. Obserwować domowników wykazujących objawy grypopochodne , w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego.
 2. Myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak powinno to robić.
 3. Zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza.
 4. Zasłaniać nos chusteczką podczas kichania i usta podczas kasłania.
 5. Nie zabierać dziecka do ludzi,którzy są przęziebieni.
 6. Zadbać o to ,by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa.
 7. Spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu.

Informacje dla uczniów.

Należy:

 1. Myć ręce mydłem i ciepła wodą przez 20 sekund.
 2. Jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem w okolicy powyżej łokcia, a nie dłońmi.
 3. Umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu.
 4. Unikać kontaktu z osobami, które kichaja lub kaszlą.
 5. Przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu.

Szkolny koordynator
ds.promocji zdrowia.