18 września uczniowie z klasy Vc w składzie: Wojciech Balewski – keyboard, Anna Głowacz, Izabela Kropaczewska, Monika Lewandowska, Iga Ostrowicka, Szymon Śniegocki, Wiktoria Tylisz, Aleksandra Wiśniewska, Weronika Woźniak, Adam Wygocki – narracja i śpiew, przygotowali prezentację postaci św. Stanisława Kostki.

Pierwszaki z uwagą wysłuchały piosenek religijnych oraz poznały dzieciństwo i młodość swojego patrona.

 

 

Dla klas starszych w kościele bł. b. M. Kozala została wystawiona scenka pt.: „Rozmowa z Tatusiem”, w której wystąpili w roli Boga – Bartosz Bartkowiak, człowieka zagrała – Aleksandra Wiśniewska. Uczniowie przedstawili także montaż słowno – muzyczny, w którym odwołali się do słów papieża Polaka i książki ks. Jana Cegłowskiego: „…Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość…”
Nad całością czuwały pani Monika Synowiec i pani Urszula Balewska.