Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

 01.09.2020 – (wtorek)

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się oddzielnie dla poszczególnych grup wiekowych na hali sportowej a następnie w wyznaczonych salach
z wychowawcami. Uczniowie ubrani są w stroje galowe oraz obowiązkowo obuwie sportowe i zaopatrzeni w maseczki.

  • 8.00 dla klas 3
  • 8.30 dla klas 2
  • 9.00 dla klas 4 i 5
  • 9.30 dla klas 6
  • 10.00 dla klas 7
  • 10.30 dla klas 8

Klasy 1. – inauguracja roku szkolnego odbędzie się na parterze szkoły od godziny 11.00 do 13.00 z podziałem na grupy – dla każdej z czterech grup wyznaczona jest określona pora, na którą przychodzi jeden rodzic z dzieckiem. O godzinie rozpoczęcia spotkania sekretariat szkoły powiadomi rodziców indywidualnie .

  • Grupa 1. 00
  • Grupa 2. 30
  • Grupa 3. 00
  • Grupa 4. 30