Pracownicy i studenci PWSZ w Koninie opracowali projekt współpracy z naszą miejscowością  i zaproponowali działania na rzecz miasta Słupca. Projekt ten skierowany jest również do szkół, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym.

PROPOZYCJA DZIAŁAŃ PWSZ W KONINIE NA RZECZ MIASTA SŁUPCA

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych

zorganizowanie w laboratoriach technicznych/inżynierskich uczelni warsztatów w zakresie wirtualnego projektowania modeli z czekolady, warsztatów z termodynamiki i diagnostyki, projektów i doświadczeń fizycznych

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

  • zaproszenie nauczycieli języka obcego na konferencję online
  • zorganizowanie warsztatówjęzykowych dla uczniów – po dwa warsztaty w każdej szkole
  • zaproszenie do udziału w debacie na temat niedostosowania  społecznego organizowanej w trybie hybrydowym

Wydział Nauk o Zdrowiu

  • zorganizowanie pomiaru Tanitą (analizator składu ciała) połączonego z pogadanką na temat racjonalnego żywienia dla uczniów szkół podstawowych (klasy 8), a także podczas uroczystości okolicznościowych w Słupcy (np. Dni Słupcy);
  • zorganizowanie wykładu na temat profilaktyki wad postawy ciała, ewentualnie badanie postawy ciała (w uczelni);
  • zorganizowanie wykładu pt. „Zanieczyszczenie środowiska i marnowanie żywności”