Wydawanie  wyników  egzaminów klas 8

Informujemy, że zaświadczenia z  wynikami egzaminów klas 8 będzie można odebrać w piątek 31 lipca 2020r.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane ze stanem pandemii wydawanie zaświadczeń odbędzie się w drzwiach wejściowych  budynku szkoły zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

Harmonogram odbioru zaświadczeń – piątek – 31.07.2020r.

Godziny:

11.00 – klasa 8 A

12.00 – klasa 8 B

13.00 – klasa 8 C

14.00 – klasa 8 D

Uczniowie zgłaszając się po odbiór zaświadczeń zobowiązani są posiadać maseczki i jednorazowe rękawiczki oraz zachować 2m odstęp miedzy sobą .

W przypadku braku możliwości przybycia do szkoły ucznia , zaświadczenie może odebrać rodzic lub inna upoważniona  przez rodzica ( na piśmie) osoba.

W przypadku braku możliwości przybycia do szkoły w w/w terminie prosimy uzgadniać odbiór  zaświadczeń  telefonicznie z sekretariatem szkoły –

tel: 63 275-15-31.