Rok szkolny 2019/2020 zakończył się w piątek 26 czerwca. Tym razem nie było uroczystości wspólnej dla wszystkich klas ze względu na obostrzenia epidemiologiczne i troskę o bezpieczeństwo sanitarne dla uczniów i pracowników szkoły. Jedynie dla uczniów klas VIII – tegorocznych Absolwentów – zorganizowano uroczystość na dziedzińcu Szkoły. Pani Wioletta Admczewska i Danuta Brzezińska przygotowały dekorację frontowego wejścia do budynku szkoły, pan Krystian Bartczak zajął się nagłośnieniem i oprawą muzyczną zaś pracownicy szkoły rozstawili w bezpiecznych odległościach krzesła dla uczniów, rodziców i gości i okazało się, że dziedziniec szkolny jest dobrym miejscem na uroczystości szkolne. Nad wszystkimi powiewała biało – czerwona flaga, nad wejściem do szkoły – biało – czerwone balony i był to naprawdę piękny widok! Uroczystość pożegnania Absolwentów Anno Domini 2020 odbyła się więc w otwartej przestrzeni, w iście wakacyjnej aurze i w niezwykłych okolicznościach ograniczeń z powodu pandemii. Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: burmistrz Słupcy pan Michał Pyrzyk, wiceburmistrz pan Jacek Szczap, kierownik Wydziału Oświaty pan Mariusz Król, państwo radni: Ewa Czaplińska i Piotr Marszałek oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Monika Woźniak. W tym roku żegnały się ze szkołą 4 oddziały, do których uczęszczało 88 uczniów, wychowawcy poszczególnych klas to: pani Anna Kubicka kl. 8a, pani Natalia Kopczyńska kl. 8b, pan Michał Walerczyk kl. 8c, pani Maria Karnowska kl. 8d. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego i wystąpieniu dyrektora szkoły pani Agnieszki Orchowskiej nastąpiło przekazanie pamiątkowych tableu od poszczególnych klas. Uczeń klasy 8d Bartosz Nowaczyk jako przedstawiciel Absolwentów odczytał piękne podziękowanie skierowane do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Następnie pani dyrektor zaprosiła przedstawicieli władz miejskich do wręczenia stypendium i nagrody dla uczniów wyróżniających się wysoką średnią ocen i zachowaniem. Pan burmistrz Michał Pyrzyk wręczył Stypendium Samorządowe Gminy Miejskiej Słupca uczennicy klasy 8d Łucji Czechowskiej, Nagrodę Burmistrza uczennicy klasy 8d Marii Miler, radni pani Ewa Czaplińska i Piotr Marszałek wręczyli Nagrody Radnych za działalność społeczną następującym uczniom: Sandrze Jankowskiej i Dominice Szymańskiej z klasy 8a, Kacprowi Piątkowi z klasy 8c oraz Bartoszowi Nowaczykowi z klasy 8d. Następnie pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora uczniom: Olafowi Andrzejewskiemu, Annie Bereszyńskiej i Nikoli Banaszak – cała trójka
z klasy 8b – oraz Nagrodę Omnibusa dla Kacpra Kaźmierczaka z klasy 8d.  Rodzice wszystkich nagrodzonych uczniów otrzymali od pani dyrektor listy gratulacyjne. Następnie wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa, dyplomy Absolwenta, nagrody za udział w konkursach. Mimo, że uczniowie podchodzili w maseczkach – i tak widać było wzruszenie i emocje towarzyszące pożegnaniu ze szkołą, w której spędzili 8 lat swojego życia.

Kolejnym punktem zakończenia roku szkolnego było wręczenie wyróżnień – stypendiów i nagród – uczniom z klas IV – VII. Pan wiceburmistrz Jacek Szczap wręczył stypendia następującym uczniom: na poziomie klas IV – Jakubowi Kaczorowskiemu z kl. 4b, na poziomie klas V – Malwinie Filipczak z klasy 5d, spośród uczniów klas VI  – Zuzannie Kujawie z klasy 6b zaś z klas VII – Paulinie Rubajczyk z klasy 7a. Nagrody Burmistrza otrzymali: w klasach IV – Adam Kujawa z klasy 4b, wśród klas V – Anna Sąsiadek z klasy 5b, w klasach VI – Hubert Gorzkowski z klasy 6f a zklas VII – Malwina Majchrzak. Następnie państwo radni wręczyli nagrody za działalność społeczną – otrzymali je: Jacek Ziemski z klasy 6b i Paulina Rubajczyk z klasy 7a. Następnie pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora. Otrzymali je następujący uczniowie: w klasach IV – czworo uczniów z klasy 4 b: Mateusz Górniak, Nikola Kanafa, Marta Rosińska i Wiktoria Staśkiewicz; z klas V – Zuzanna Piasecka (kl.5a) i Jan Ziomek (kl. 5c); na poziomie klas VI – Nikola Mietz z kl. 6f zaś z klas VII – Mateusz Sąsiadek z kl.7a. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali wielkie brawa, Rodzice zaś przyjęli z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne. Brawo! Jesteście wielcy!

Kolejną częścią zakończenia roku szkolnego 2019/2020 było zakończenie i – go etapu edukacyjnego czyli klasy trzeciej. Na dziedzińcu szkoły trzecioklasiści zasiedli w sektorze wyznaczonym dla każdej z klas. Nauczycielki, które były wychowawczyniami trzecioklasistów to panie: Violetta Smuśkiewicz i Małgorzata Spychała – kl. 3a; pani Danuta Gielicz i Marzena Bartczak kl. 3b; pani Renata Kaczor w klasie 3c, pani Iwona Zastawa kl.3d i pani Natalia Olszewska – kl. 3e. Wychowawczynie przygotowały dla swoich uczniów pamiątkowe albumy, nagrody i dyplomy. Każdy uczeń wywoływany przez panie dyrektor podchodził do wychowawczyni i odbierał zafoliowany pakiet. Była to bardzo miła uroczystość, a wspaniała letnia aura dodawała jej radosnego nastroju.

Dla uczniów pozostałych klas zorganizowano rozdawanie świadectw w różnych miejscach wejściowych do budynku szkoły, co zapewniło dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwo i zachowanie warunków sanitarnych.

Na zakończenie jeszcze kilka słów o klasach z najwyższą średnią ocen:

Na poziomie klas IV – klasa 4b – średnia 5,41

Na poziomie klas V – klasa 5b – średnia 5,24

Na poziomie klas VI – klasa 6f – średnia 5,04

Na poziomie klas VII – klasa 7a – średnia 4,76

Na poziomie klas VIII – klasa 8d – średnia 5,11

 

Bez wątpienia rok szkolny 2019/2020 przejdzie do kronik Szkoły jako niezwykły pod wieloma względami – nie tylko z powodu COVID 19, zdalnego nauczania, przesuniętego egzaminu ósmoklasisty, maseczek na twarzach ale też nietypowego zakończenia roku szkolnego. A Teraz zaśpiewajmy wszyscy razem: Niech żyją wakacje! I słońce, woda i las! Hurra! Daliśmy radę! Jesteśmy the Best!