W dniu 22 maja br. do szkoły wpłynęło pismo od firmy Microsoft z gratulacjami dla dyrekcji, kadry pedagogicznej i uczniów w związku ze zdobyciem wyróżnienia dla naszej Trójki jako szkoły zaangażowanej w transformację cyfrową edukacji. W maju 2018r. dołączyliśmy do ogólnopolskiego programu Szkoła w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowego programu Microsoft School i słupecka Trójka została wpisana na światową listę Szkół w chmurze.

W liście gratulacyjnym od Dyrektora ds. Edukacji Microsoft Polska napisano: ,,Największy wpływ na rozwój edukacji i uczniów ma nowoczesna szkoła, którą tworzą zaangażowani i innowacyjni nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja szkoły. Szkoły w Chmurze Microsoft oraz Microsoft School tworzą społeczność szkół, które są zaangażowane w transformację cyfrową edukacji. Te szkoły wyróżniają się wykorzystywaniem usług chmurowych Microsoft”. Taką szkolą jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy. Warto zauważyć, że spośród wszystkich szkół w Polsce tylko 90 znalazło się w gronie wyróżnionych. Zostaliśmy docenieni jako szkoła wyróżniająca się wykorzystywaniem usług chmurowych Microsoft. Inicjatorem przekierowania pracy w szkole na komunikację w chmurze jest nauczyciel informatyki – pan Zbigniew Orchowski, który bez wątpienia jest pasjonatem swojej dziedziny nauczania. Najpierw przekonał wszystkich do e – dziennika, później wymyślił innowację ,,Z głową w chmurze” i założył wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły e – pocztę abyśmy mogli swobodnie kontaktować się, przesyłać prace i zadania domowe. Kolejnym etapem była następna innowacja – ,,Zeszyt w chmurze”, dzięki której uczniowie mający informatykę z panem Zbyszkiem nie muszą prowadzić papierowego zeszytu ani posiadać podręcznika, bo pan przygotowuje nam notatki w chmurze a my w e – zeszycie wypełniamy zadania. Takie zajęcia są dla uczniów ciekawsze. Od września 2017r. uczniowie mają też wprowadzane podstawy programowania – szkoła zakupiła dla uczniów ozoboty i eboty i lekcje programowania stały się szkolnym hitem.