W naszej szkole w dniu 1 grudnia 2018r. odbędzie się ważne wydarzenie – konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcona wykorzystaniu TIK (technologii informacyjno – komunikacyjnych) w szkole. Organizatorem konferencji są Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz nasza Szkoła zaś patronat nad konferencją objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Celem konferencji jest zachęcenie szkół do współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na rzecz wzajemnego rozwoju oraz prezentacja dobrych praktyk nauczycielskich w obszarze rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli. Podczas konferencji prezentowane będą następujące zagadnienia:

  • Szkoła w chmurze – możliwości zarządzania szkołą, komunikacja i współpraca nauczycieli poprzez wykorzystanie chmury.
  • Zeszyt w chmurze – innowacyjne rozwiązanie z wykorzystaniem narzędzi chmurowych w pracy z uczniami przedstawi pan Zbyszek Orchowski podczas zajęć warsztatowych.
  • Pracownia terminalowa w praktyce – pokaz nowoczesnego i ekonomicznego rozwiązania coraz częściej stosowanego w pracowniach szkolnych oraz NetSupport School jako efektywne narządzie do zarządzania pracownią terminalową – pan Z. Orchowski
  • Aktywna tablica w edukacji wczesnoszkolnej – warsztatowe zajęcia z wykorzystaniem aplikacji na tablicę interaktywną poprowadzi pani Kamila Górczyńska
  • Aktywna tablica/aktywny uczeń – przykłady dobrej praktyki na języku obcym w klasach I – III przedstawi pani Marta Kryślak
  • Scottie Go – gra edukacyjna połączona z nauką programowania dla najmłodszych – zajęcia warsztatowe z użyciem tej gry zaprezentuje pani Natalia Olszewska
  • Ozobot w trzech odsłonach – programowanie przez rysowanie i przy użyciu komputera, tabletu – przykłady programowania na różnych poziomach edukacyjnych przedstawi pani Lidia Drop
  • Tabletowa klasa – praktyczne wykorzystanie aplikacji tabletowych w kształceniu zintegrowanym i organizacja edukacji z użyciem tabletów – zajęcia te poprowadzi pani Iwona Zastawa.

Informacja o konferencji oraz możliwość zapisania się na nią znajdują się na stronie:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie