To jedna z najważniejszych myśli Zbigniewa Herberta – będąca mottem wystawy o poecie przygotowanej w SP nr 3 im. A. Mickiewicza w Słupcy z okazji Roku Herberta.

W dniu 28 lipca 2018 roku minęło 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanowił oddać Mu hołd. Uchwałą z dnia 27 października 2017 r. ustanowił rok 2018 Rokiem Herberta. Decyzję uzasadniono słowami: ,,W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.” Herbert to głosiciel umiłowania wolności, wiary w godność człowieka i jego moralną siłę, patriota solidaryzujący się z poniżonymi.

W podręcznikach do szkoły podstawowej jest wiele liryków poety, m.in. ,,Przesłanie Pana Cogito”, z którego pochodzi cytowany fragment.

Wystawkę przygotowały z uczniami p. Małgorzata Skrzypczak i p. Wiesława Matuszewska.