Na początku roku szkolnego 2018/ 2019  klasy Ia i Ib przystąpiły do realizacji projektu
„KLIMATYCZNA KLASA  1-3”.

Projekt podzielony był na 4 etapy. Tematyka zajęć poświęcona była ochronie klimatu. Uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje kompetencje społeczne na zajęciach przyrodniczych i plastyczno – technicznych. Przy wykorzystaniu różnych narzędzi badawczych i doświadczeń zdobywali wiedzę, która pozwoliła im wyciągać trafne wnioski.

W ramach projektu zrealizowano 6 tematów.

  1. Jaka rolę odgrywają drzewa w mieście?

Uczniowie uświadomili sobie jaką rolę odgrywają drzewa w oczyszczaniu powietrza i tworzeniu klimatu na Ziemi. Potrafili wskazać zagrożenie wynikające z braku roślin dla naszej planety.

  1. Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?

Uczniowie wskazywali źródła emisji CO2 czyli dwutlenku węgla oraz konsekwencje jego emisji do atmosfery, poznali mechanizm efektu cieplarnianego i wskazywali możliwości redukcji CO2.

  1. Czy samochody ogrzewają miasta?

Uczniowie poprzez proste doświadczenia zrozumieli wpływ ruchu samochodowego na temperaturę powietrza w mieście oraz dostrzegli zależność między ruchem samochodowym , a zanieczyszczeniem powietrza.

  1. Skąd się biorą orkany?

Prowadzone obserwacje pozwoliły uczniom zrozumieć różnicę między pogodą  a klimatem.  Dostrzegli wpływ globalnego ocieplenia na występowania na naszej planecie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak: orkany, tsunami czy trąby powietrzne.

  1. Co porosty mówią o porostach?

Uczniowie  przeprowadzali obserwacje w terenie w poszukiwaniu porostów i wyjaśniali, jak zmieniają się  ich właściwości pod wpływem zanieczyszczonego powietrza.

  1. Jak z butelek powstają bluzy polarowe?

Uczniowie uświadomili sobie niekorzystny wpływ śmieci na klimat. Dostrzegli wielką potrzebę segregowania śmieci i recyklingu. Potrafią prawidłowo segregować odpady. Rozwijając wyobraźnię tworzyli produkty recyklingowe.

Na zakończenie projektu zostało zorganizowane spotkanie z naszą panią dyrektor Agnieszką Orchowską i wicedyrektor Lidią Drop. Podzieliliśmy się wiedzą na temat działań, które warto podejmować , aby chronić klimat i łagodzić procesy, które go zmieniają. W naszych klasach mamy kosze do segregacji śmieci.  Przed szkołą zasadziliśmy drzewo. W ten sposób w maleńki sposób przyczyniliśmy się już do ochrony naszego klimatu.

Zachęcamy wszystkich i „dużych” i „małych” , aby przyłączyli się do naszej akcji i swoim postępowaniem pomagali naszej ZIEMI.