Konkurs “Trójka widziana oczami ucznia”

Konkurs dla uczniów klas 1 – 8

Warunki uczestnictwa:

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej – ilustrujący najciekawszy/najlepszy dzień/moment szkolnego życia (np. wycieczka szkolna, uroczystości szkolne, spotkanie z autorem, przerwa międzylekcyjna, pierwszy dzień w szkole, itp. ) lub ulubionego miejsca
    w szkole (np. sala lekcyjna, biblioteka, korytarz, boisko szkolne, itp.)
  2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką według inwencji i pomysłowości ucznia.
  3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( z drugiej strony): – imię i nazwisko dziecka.
  4. Prace proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 26 marca 2021 r.
  • uczniowie klas 1-3 dostarczają pracę do biblioteki szkolnej,
  • uczniowie klas 4-8 podpisane prace zostawiają w portierni szkoły.


 

Dodatkowo informuję, że pracę uczniów będą udostępnione na forum szkoły w ramach uroczystych obchodów 30lecia szkoły. 🙂

Zapraszamy 🙂

Organizatorzy konkursu: E.Kistela, B.Marszałkowska, K.Waleryszak, W.Adamczewska.