Analiza potrzeb czytelniczych

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w badaniu. 🙂