W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej. Konkurs skierowany był do uczniów klas II- III, przebiegał w  II etapach: I etap – eliminacje klasowe, każda klasa w wyniku eliminacji wyłania 2 uczestników, II etap – to konkurs szkolny. Celem konkursu było: popularyzowanie poezji i piosenki o tematyce patriotycznej, kształtowania poczucia więzi emocjonalnej, kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, utrwalanie poczucia dumy narodowej oraz promowanie młodych talentów. Uczestnikom zostały podane kryteria oceny, które pozwoliły organizatorom konkursu w składzie: p. N. Olszewska, p. R. Kaczor, p. M. Spychała wyłonić laureatów, którymi zostali: Franciszek Jagodziński – 2c, Aleksandra Samul – 3e, Aleksander Nowicki -3b, Eliza Kierat 3b. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Wszystkim dziękujemy za udział, a zwycięzcom składamy gratulacje.