28 lutego 2020 roku  w sali narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja V kadencji  Młodzieżowej Rady Miasta Słupcy. Sesję otworzył i do czasu powołania przewodniczącego Rady poprowadził Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk, który powitał zaproszonych gości, wręczył każdemu z radnych informację o wyborze, a następnie od radnych odebrał uroczyste ślubowanie. Szkołę Podstawową nr 3 im. Adama Mickiewicza reprezentowali: Malwina Majchrzak, Bartosz Nowaczyk, Wiktoria Zielińska i Jacek Ziemski.

Po przyjęciu przysięgi zaczęły się wybory, na których wybierano spośród przybyłych uczniów  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

 

W skład Prezydium Komisji Młodzieżowej Rady Miasta weszli:

Julia Czechowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy z klasy 8  – przewodnicząca

Malwina Majchrzak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza z klasy 7A – wiceprzewodnicząca

Wiktoria Zielińska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza z klasy 7B – sekretarz

 

Wszystkim wybranym Radnym serdecznie gratulujemy.