W grudniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności językowe podczas niecodziennych lekcji z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Powidzu. Lekcje odbyły się w różnych klasach w miłej i uroczystej atmosferze – był to bowiem czas wigilii klasowych oraz Dzień Patrona, a pieczę nad lekcjami sprawowali wychowawcy i nauczyciele języka angielskiego. Tematy rozmów nie były tylko świąteczne.

W klasach młodszych uczniowie pracowali w grupach nazywając ozdoby choinkowe i ucząc się nowego słownictwa. Uczennice przygotowały układ taneczny, który zaprezentowały przed żołnierzami.  Nad przebiegiem zajęć czuwała pani Marta Kryślak.

W klasie 5a i 5d odbyła się lekcja: Hello,nice to meet you, polegająca na przedstawianiu się i prowadzeniu krótkich wywiadów z gośćmi.

Uczniowie wyposażeni w karty pracy pracując w grupach przeprowadzali mini -wywiady z amerykańskimi żołnierzami dotyczące ich hobby, zainteresowań, pracy, rodziny. Następnie role zostały odwrócone i to żołnierze mogli poznać lepiej naszych uczniów.

Nad przebiegiem zajęć czuwała pani Marta Koziorowska oraz pani Agnieszka Ksobieraj-Bąkowska.

W klasie 6f  odbyła się lekcja kulturoznawcza mająca na celu przybliżyć uczniom kulturę Ameryki, odkryć podobieństwa i zrozumieć różnice kulturowe. Uczniowie pracując w grupach rozwiązywali z gośćmi quiz wiedzy online na platformie Kahoot na temat Ameryki i Polski, a następnie zadawali gościom pytania dotyczące ich kraju. Nad przebiegiem zajęć czuwała pani Kamila Kanicka oraz pani Agnieszka Ksobieraj-Bąkowska.

Natomiast w klasie 8b goście mieli możliwość spróbowania tradycyjnych polskich potraw wigilijnych. Uczniowie klasy 8b i 8d rozmawiali nie tylko o zwyczajach bożonarodzeniowych w Polsce i w Ameryce, ale również pytali o odczucia z pobytu w Polsce.

Nad przebiegiem zajęć czuwała pani Natalia Kopczyńska, pani Aneta Mizerska oraz pan Jakub Chmiel.