Na lekcjach języka niemieckiego oraz angielskiego, jak również na zajęciach koła językowego pani A. Ksobieraj-Bąkowska realizowała projekt lekcyjny: “Magia świąt” Miał on na celu rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim,  kształtowanie postawy otwartości na inne kultury jak również doskonalenie zdolności i umiejętności językowych uczniów.

Pierwszy etap projektu miał na celu zapoznanie uczniów z historią i tradycjami Bożego Narodzenia w krajach niemiecko- i anglojęzycznych. Uczniowie podczas lekcji kulturoznawczych oglądali prezentacje multimedialne oraz krótkie filmiki poświęcone tematyce świątecznej, dyskutowali i wymieniali swoje spostrzeżenia dotyczące podobieństw i różnic między tradycjami bożonarodzeniowymi w Niemczech, Anglii i w Polsce.
W klasie 6B, do której chodzi Ilia Bodnaruk mogliśmy dodatkowo dowiedzieć się, jak wyglądają święta na Ukrainie, o czym chętnie opowiedział nam  Ilia.

Podczas drugiego etapu projektu w trakcie zajęć językowych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, uczniowie poznawali słownictwo i zwroty związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Trzeci etap – chyba najprzyjemniejszy, polegał na zajęciach praktycznych. Uczniowie pracowali w grupach zadaniowych wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć świątecznych. Rozwiązywali różnorodne zadania, w skład których wchodziły m.in.:

  • zajęcia online – uczniowie rozwiązywali w grupach i w parach krzyżówki oraz quizy świąteczne, grali w świąteczne gry
  • wypisywali kartki świąteczne – odbył się też konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim/niemieckim,
  • wykonywali w grupach świąteczne plakaty,
  • dekorowali choinkę wykonanymi własnoręcznie z papieru bombkami z wypisanymi na nich życzeniami w języku angielskim i niemieckim
  • ćwiczyli i doskonalili zdolności wokalne biorąc udział w świątecznym karaoke
  • uczniowie z koło językowego wykonali gazetkę tematyczną w j. angielskim i niemieckim przy pracowni językowej
  • ochotnicy tworzyli własne prezentacje multimedialne na temat świąt

Projekt świąteczny pozwolił na współpracę, kreatywność  i zaangażowanie się uczniów w poszczególne zadania oraz lepsze zrozumienie tradycji bożonarodzeniowych w kulturze krajów anglo i niemieckojęzycznych. Uczniowie wzbogacili i poszerzyli zasób świątecznych słówek a co najważniejsze poczuli magię tych niezwykłych świąt.