W piątek, 24. stycznia 2020r. w naszej Szkole miała miejsce ważna uroczystość – wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów. Fundatorem stypendiów jest Gmina Miejska Słupca. Przyznawane jest ono dla uczniów klas IV – VIII, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, wzorowe zachowanie oraz angażowali się w różne działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. W tym roku po podsumowaniu pierwszego półrocza wyróżnienie to przypadło dwóm uczennicom: Malwinie Filipczak z klasy 5d i Zuzannie Kujawie z klasy 6b. Stypendia wręczył pan wiceburmistrz Jacek Szczap, który przybył na uroczystość wraz
z panem Mariuszem Królem – kierownikiem Wydziału Oświaty. Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne dla rodziców oby dziewcząt – państwu Kamili Pyrzyk i Łukaszowi Filipczakowi oraz państwu Katarzynie i Wojciechowi Kujawom. Pani dyrektor gratulując rodzicom podkreśliła znaczenie ich wsparcia jakim otaczają swe dzieci w drodze ku dorosłości. Całą uroczystość uświetniły występy dwojga uczniów z klas VIII – Marii Miler z piosenką Whitney Houston i Bartka Nowaczyka, który zagrał i zaśpiewał piękny przebój Erica Claptona ,,Layla”.