Wydaje się, że przed chwilą rozpoczął się rok szkolny, że dopiero co dostaliśmy nowe podręczniki i nowy plan lekcji, a tu już zapachniało latem i wakacjami, czas więc pożegnać szkołę. We wtorek 18 czerwca na uroczystym zakończeniu roku szkolnego spotkali się uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami i nauczycielami. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich uczniów  i nauczycieli oraz licznie przybyłych rodziców a następnie pogratulowała wszystkim uczniom uzyskania promocji do programowo wyższej klasy. Podziękowała nauczycielom za całoroczne zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Słowa podziękowania skierowała także ku rodzicom, którzy w sposób szczególny angażowali się w pomoc dla szkoły inicjowali wiele wspólnych działań. Wyrazem wdzięczności był dyplom wręczony rodzicom na forum społeczności szkolnej. Następnie nauczyciele wyróżnili nagrodami uczniów, którzy brali udział w licznych konkursach oraz tych, którzy nie opuścili ani jednego dnia w szkole w roku szk. 2018/219, a było ich 26!

Ważnym momentem podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego było pożegnanie pani Danuty Gielicz – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, która po 37 latach pracy w zawodzie nauczyciela postanowiła przejść na emeryturę. Pani dyrektor pożegnała Ją, dziękując za wzorową pracę, umiejętne kierowanie rozwojem uczniów, kreatywność i współtworzenie dobrej atmosfery w szkole. Za zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą pani dyrektor nagrodziła panią Danutę Gielicz Nagrodą Dyrektora.

Po rozdaniu nagród, dyplomów i wyróżnień, po pożegnaniu Nauczycielki, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych na słodkie co nieco przygotowane przez rodziców, a jutro wszyscy spotkają się na rozdaniu świadectw . A potem już upragnione wakacje! Hurra!!!