W środę 19 czerwca na hali sportowej odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VIII. O godz. 8.00 rozpoczęła się uroczystość dla klas VII i VIII. Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym śpiewie Hymnu Państwowego pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli i rodziców a w szczególności pana Burmistrza Michała Pyrzyka, przewodniczącą Rady Rodziców panią Annę Giszter Łodziewską, kierownika Wydziału Oświaty pana Mariusza Króla, przewodniczącego Komisji Oświaty pana Tadeusza Markiewicza, radną Rady Miasta panią Ewę Czaplińską, panią Dorotę Maleszkę – kierownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzenego w UM, pana Andrzeja Przybyłę – Przewodniczącego NSZZ Nauczycieli ,,Solidarność”. W dalszej części nastąpiło przekazanie Sztandaru  nowemu pocztowi sztandarowemu. Pani dyrektor podziękowała uczniom klas VIII, którzy tworząc poczet sztandarowy godnie reprezentowali Szkołę podczas wielu uroczystości szkolnych i lokalnych. Byli to: Julia Górniak, Dagmara Kantek, Patryk Górniak, Kacper Szymczykowski, Klara Zielazna, Paweł Pyrzyk. Słowa podziękowania skierowała także ku opiekunom pocztu sztandarowego – pani Magdalenie Suszce Golak i pani Katarzynie Wojtkowiak. Opiekunki pocztu wręczyły nagrody uczniom ustępującym z pocztu, dziękując za godne pełnienie swych obowiązków. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie stypendiów, nagród i wyróżnień dla uczniów. Gmina Miejska Słupca ufundowała dwa stypendia dla uczniów klas IV – VIII. Pan Burmistrz Michał Pyrzyk wręczył Stypendium uczennicy klasy VIId  Łucji Czechowskiej, zaś pni dyrektor pogratulowała Rodzicom Łucji – państwu Karolinie i Michałowi Czechowskim, honorując ich listem gratulacyjnym. Kolejnym wyróżnieniem była Nagroda Burmistrza – na poziomie klas VII otrzymała ją Maria Miler z kl. VIId, zaś spośród ósmoklasistów –  Wiktor Dobrowolski kl. VIIIc. Rodzice nagrodzonych uczniów – państwo Karolina i Dariusz Miler oraz państwo Joanna i Jarosław Dobrowolscy przyjęli z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne. Ważną nagrodą jest także Nagroda Omnibus dla absolwenta – otrzymał ją Szymon Krupa z kl. VIIIc a gratulacje przyjęli Rodzice Szymona – państwo Katarzyna i Adam Krupowie. Następnie pani Dyrektor wręczyła Nagrodę Dyrektora – z klas VII otrzymała ją Nikola Banaszak z kl. VIIb zaś n poziomie klas VIII Nagroda Dyrektora trafiła do  Pawła  Pyrzyka z kl. VIIIb. Listy gratulacyjne od dyrektora szkoły trafiły do państwa Anety i Patryka Banaszaków oraz do państwa Anny i Michała Pyrzyków.  Radni Miasta Słupcy ufundowali nagrody dla uczniów zaangażowanych  w działania na rzecz środowiska lokalnego i wolontariatu. Radni: p. Ewa Czaplińska i p.Tadeusz Markiewicz  wręczyli je następującym uczniom: Dagmara Kantek, Oliwia Kin, Łukasz Komuński, Oliwia Olkiewicz, Zofia Sikorska, Klara Zielazna, Natalia Samsonowska. W związku z przekazaniem do szkoły wyników egzaminu ósmoklasisty pani dyrektor z radością powiadomiła wszystkich, że uczniowie naszej Trójki osiągnęli w każdym obszarze – języku polskim, matematyce i języku angielskim – wyniki powyżej średniej kraju, okręgu i województwa. W związku z tym nagrodzono trzech uczniów o najwyższej średniej z egzaminu. Są to: Wiktor Dobrowolski (8c), Szymon Krupa (8c) i Magdalena Pawlak (8a).  Wielkie brawa dla zwycięzców były najlepszą nagrodą od koleżanek i kolegów. Podczas nagradzania uczniów pani Dyrektor wręczała listy gratulacyjne dla ich rodziców, podkreślając znaczenie wsparcia i pomocy okazywanej dzieciom.

Wzruszającym momentem uroczystości było pożegnanie nauczyciela wychowania fizycznego  i wychowawcę sportowej klasy VIII c– pana Dariusza Dobersztyna, który po 36 latach pracy rozstaje się ze szkołą. Pani Dyrektor serdecznie pożegnała Kolegę, życząc mu samych dobrych decyzji w nowym etapie życia a następnie wręczyła mu Nagrodę Dyrektora z podziękowaniem za zaangażowanie i pasję z jaką wykonywał swój zawód. W imieniu rodziców klasy VIIIc podziękowania złożyła pani Anna Giszter Łodziewska, do podziękowań dołączył się także pan Burmistrz Michał Pyrzyk, podkreślając społeczne zaangażowanie pana Dobersztyna w wiele działań na rzecz miasta i powiatu.

Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem wszyscy wysłuchali z zapartym tchem polskiej wersji przeboju z filmu ,,Narodziny gwiazdy” w rewelacyjnym wykonaniu Sandry Roszak z klasy VIIIa. Następnie klasa VIIIc przygotowała dynamiczny występ taneczno – woklny do melodii piosenki ,,Mama Mia!” zespołu Abba w strojach w duchu epoki czyli lat 70. XX wieku, porywając do tańca część grona pedagogicznego. A na sam koniec zespół rockowy w składzie: Mateusz Pędowski gitara basowa, Bartek Nowaczyk  – gitara elektryczna, Mikołaj Perlicki – perkusja, Dominik Stadnik  – gitara elektrycna, Maciej  Sobutka – pianino i Piotr Ziemski – wokal, dali takiego czadu, że hala sportowa drżała w posadach, wszyscy bujali się w takt utworów i naprawdę powiało latem, wolnością i radością. By to zakończenie roku z prawdziwym przytupem!

O godzinie 10.00 rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VII.  Nowy poczet sztandarowy wprowadził sztandar, odśpiewano Hymn Państwowy i po wyprowadzeniu sztandaru – niespodzianka!  – Koncert szkolnych rockmanów jako powerowe rozpoczęcie uroczystości. Po występie nagrodzonym gromkimi brawami pani dyrektor przystąpiła do wręczania nagród i wyróżnień. Stypendium Samorządowe Gminy Miejskiej Słupca wręczył pan wiceburmistrz Jacek Szczap – otrzymała je uczennica klasy IVd Malwina Filipczak. Nagroda Burmistrza przypadła następującym uczniom: z klas IV – Annie Sąsiadek z kl. 4b, z klas V – Zuzannie Kujawie z kl. Vb, z klas VI – Malwinie Majchrzak z VIa. Nagrody Dyrektora otrzymali: Walerczyk Aleksandra z 4b, Lena Witkowska z 5b, Mateusz Sąsiadek z klasy 6a. Pani dyrektor wręczyła rodzicom nagrodzonych uczniów listy gratulacyjne jako wyraz uznania dla ich działań motywujących i dodających dzieciom wiary w swoje możliwości. Nagrodzono też uczniów ze stuprocentową frekwencją – było ich 21! Po wręczeniu tych nagród wychowawcy przystąpili do wręczania świadectw z wyróżnieniem – biało czerwonym paskiem oraz nagród książkowych dla wyróżnionych. Po tej części pan wiceburmistrz Jacek Szczap życzył wszystkim uczniom i nauczycielom dobrego wypoczynku w czasie wakacji i powrotu do szkoły z naładowanymi akumulatorami. Pani dyrektor przypomniała o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych przygód i na tym zakończono uroczystość. A teraz Niech żyją wakacje!