W dniu obchodów Święta Edukacji w szkole odbywa się również ważna uroczystość szkolna – Ślubowanie Pierwszoklasistów. Wśród zaproszonych gości byli: pan burmistrz Michał Pyrzyk, pan Mariusz Król –  inspektor wydziału Oświaty, przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Giszter Łodziewska. Pan burmistrz pozdrowił wszystkie dzieci, życzył sukcesów w nauce oraz rozwijania swoich talentów. Nawiązał także do zbliżającego się Święta Edukacji, i złożył serdeczne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji ich święta. Pani dyrektor podziękowała za życzenia a następnie wręczyła Nagrody Dyrektora dwóm nauczycielkom – pani Kamili Górczyńskiej – wychowawczyni klasy Ib i pani Małgorzacie Kaźmierowskiej – wychowawczyni klasy Ia. Poinformowała również, że pani Małgosia Kaźmierowska otrzymała nominację do tytułu Nauczyciel na Medal w plebiscycie ogłoszonym przez Głos Wielkopolski – wyróżnienie to jest tym ważniejsze, że wnioskowali o nie rodzice uczniów pani Małgosi. Po części oficjalnej rozpoczęło się ślubowanie. Tradycyjnie część artystyczną i konkursową przygotowują trzecioklasiści. Również i w tym roku starsi koledzy z klas IIIa i IIIb pod opieką pań: Małgorzaty Arendarek i Joanny Ptasińskiej oraz pana Krystiana Bartczaka przygotowali dla uczniów z klas I wiele atrakcji. Pierwszoklasiści musieli wyrecytować ,,Katechizm polskiego dziecka” autorstwa Władysława Bełzy i wypełnili to zadanie wzorowo. Następnie odpowiadali na szereg pytań, wykonywali zadania, śpiewali. Gdy wszystkie klasy pomyślnie zakończyły część konkursową, przewodniczący klas wystąpili do ślubowania, które złożyli na sztandar Szkoły. Gdy wybrzmiały słowa roty ślubowania i wszyscy głośno zawołali Ślubujemy!” pani dyrektor przystąpiła do kolejnego rytuału – pasowania na ucznia. Wielkim ołówkiem wypasowała każdego pierwszaka na ucznia i od tego momentu stawał się on najprawdziwszym uczniem naszej Trójki. Każda z wychowawczyń otrzymała kopertę z tarczami szkolnymi, które zostały wręczone na spotkaniach w klasach.  Po zakończeniu uroczystości uczniowie pod opieką wychowawczyń i w towarzystwie rodziców udali się do klas.