Biblioteka szkolna już po raz kolejny, w tym roku szkolnym, skierowała swoją akcję czytelniczą
do najmłodszych uczniów naszej szkoły. W ramach akcji promującej czytelnictwo w połączeniu
z obchodami Października Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz rozwijania zainteresowań najmłodszych kulturą czytelniczą zrealizowaliśmy pierwszy etap akcji adresowanej do pierwszoklasistów  „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”. Podczas którego uczniowie pierwszych klas wzięli udział w lekcjach bibliotecznych na których dowiedzieli się jaką role spełnia biblioteka szkolna, jakie zasady w niej panują, jakie ciekawe pozycje książkowe, i nie tylko, możemy w niej znaleźć. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, zainteresowaniem, kreatywnością, chętnie włączały się w proponowane przez nauczyciela – bibliotekarza gry i zabawy, odpowiadali jak należy traktować książki i nie dali się nabrać na podchwytliwe zagadki prowadzącego. Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy rozwijające kreatywność naszych maluchów przy udziale tegorocznej bibliotecznej gwiazdy „Kuferka Niewiadomka”. Na zakończenie zajęć uczniowie zostali poproszeni o wykonania plakatu przedstawiającego okładkę książki, jak według nich powinna wyglądać taka okładka, aby książka ich zaciekawiła. Wszystkie prace aktualnie zdobią naszą bibliotekę. Zajęcia okazały się świetną zabawą i wspaniałą nauką podczas której nasi przyszli czytelnicy poznawali kluczowe pojęcia obejmujące bibliotekę i jej działalność.

Najmłodsi są częstymi gośćmi czytelni, dlatego podczas wspólnych zajęć czytelniczych bibliotekarze zauważyli potencjał u tegorocznych pierwszaków jako przyszłych „najlepszych” czytelników w szkole. Takie zainteresowania należy rozwijać i pielęgnować, dlatego już dziś zapowiadamy kolejne działania
w tym kierunku, zapraszamy i zachęcamy do brania aktywnego udziału w organizowanych przez nas
i za naszym pośrednictwem akcjach i konkursach.

Kolejnym etapem akcji będzie styczniowe pasowanie uczniów na czytelników biblioteki szkolnej,
a zwieńczeniem całego projektu będzie samodzielne wykonanie pracy plastycznej odnoszącej się
do pierwszej samodzielnie wypożyczonej i przeczytanej książki pt. „Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”.

Biblioteka dziękuję za aktywny udział w akcji i zaprasza do dalszej współpracy.