Obchody Światowego Dnia Sztuki przypadały 15 kwietnia. Celem obchodów było promowanie sztuki i zwiększanie świadomości społeczeństwa wobec dziedzin kultury oraz sztuki. W tym dniu organizowane były zajęcia artystyczne prowadzone przez p. Lenę Sieczkowską i p. Wiolettę Adamczewską. Uczniowie tworzyli reprodukcje najpopularniejszych dzieł słynnego artysty. Wszystkie wydarzenia odbywały się na świeżym powietrzu przed budynkiem szkoły.

Tematem przewodnim było upamiętnienie 170 rocznicy urodzin słynnego malarza holenderskiego Vincenta van Gogha.

Sporządziła: Lena Sieczkowska