Trójka dołączyła do kampanii  ekologiczno – edukacyjnej „Mistrzowie Energii”, realizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Uczniowie i nauczyciele zwiększali wiedzę na temat znaczenia oszczędzania energii, sposobów realizacji tego działania oraz związanych z tym korzyści. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały następujące działania: wykłady i prelekcje na temat oszczędzania energii, pogadanki i projekcie filmów, zajęcia laboratoryjne, wykonano gazetkę na holu szkolnym i w bibliotece szkolnej wspartą wystawą książek o tematyce proekologicznej.

Postawiliśmy na naukę przez działanie, gdzie na zajęciach laboratoryjnych uczniowie sami przekonywali się o tym, jak dużo zużywa się energii w życiu codziennym i poznawali sposoby jej pozyskiwania korzystając z odnawialnych źródeł energii. Na przykład, na lekcji techniki budowali wiatromierze a na lekcji geografii sprawdzali jaką energię są w stanie wytworzyć. Na fizyce budowali układy elektryczne z wykorzystaniem paneli słonecznych prowadząc obserwację przy jakim ustawieniu oświetlenia względem ogniwa pozyskujemy najwięcej energii. Do wspólnych doświadczeń dołączyły również najmłodsze klasy, które wykazały się dużą wiedzą na temat oszczędzania energii oraz z ogromnym zaangażowaniem wykonywały wszystkie doświadczeń.