Szanowni Rodzice

Zbliża się nowy rok szkolny 2022/2023 a tym samym termin ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych wydarzeń losowych. Decyzję o ubezpieczeniu dzieci podejmują ich rodzice/prawni opiekunowie.

Przekazujemy Państwu poniżej  linki dostępu do firm zajmujących się ubezpieczeniem, które przesłały do Szkoły oferty z prośbą przekazania ich Rodzicom.

NAU

TUZ

ALIANZ

Jednocześnie przypominam, że Państwo możecie skorzystać z ofert innych ubezpieczycieli zgodnie z Państwa indywidualnym wyborem. Ubezpieczenia dokonujecie Państwo indywidualnie drogą elektroniczną.