Uroczystość pożegnania ósmoklasistów i zakończenie roku szkolnego w SP3 odbyła się w dniu 24 czerwca 2022roku na hali sportowej. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i hymnach Polski i Ukrainy nastąpił ważny moment – ceremoniał przekazania sztandaru nowo wybranemu pocztowi sztandarowemu, który tworzą uczniowie klas VII. Następnie pani dyrektor powitała pana wiceburmistrza Jacka Szczapa, przedstawicieli Rady Miasta w osobach pana Tadeusza Markiewicza i pani Ewy Czaplińskiej, zastępczynię przewodniczącej Rady Rodziców – panią Monikę Woźniak, wszystkich Rodziców, Nauczycieli i uczniów. Pan burmistrz Jacek Szczap przekazał życzenia wakacyjne dla całej społeczności szkolnej a następnie wręczył stypendia
i nagrody ufundowane przez Gminę Miejską Słupca za szczególne osiągnięcia w minionym roku szkolnym – wysoką średnią ocen, wzorowe zachowanie i inne sukcesy. Tegoroczni Stypendyści uhonorowani Stypendium Gminy Miejskiej Słupca to: Wiktoria Wawrzyniak
z klasy 4c, Kubacka Nadia z klasy 5e, Adam Kujawa z klasy 6b, Malwina Filipczak z klasy 7d i Zuzanna Kujawa z klasy 8b. Nagrody Burmistrza otrzymali: Kluczyńska Kaja z klasy 4b, Janaszak Karina z klasy 5e, Kaczorowski Jakub z klasy 6b, Zielińska Antonina klasa 7e, Pińczek Mateusz klasa 8c. Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne dla Rodziców nagrodzonych uczniów. Następnie  przewodniczący Komisji Oświaty pan Tadeusz Markiewicz wręczył nagrody ufundowane przez Radnych Gminy Miejskiej Słupca. Nagrodę w kategorii pracy w Samorządzie Uczniowskim otrzymała Dominika Woźniak z klasy 7e, Nagrodę Omnibusa otrzymał Ignacy Czechowski, nagrodę za pracę na rzecz wolontariatu  – Klasa 7b zaś nagrodę Ambasadora Kultury – Michał Koziorowski z klasy 8d.  Tytuł Sportowca Roku na poziomie klas 8 w kategorii dziewcząt uzyskała Alicja Andrzejewska z klasy 8c a w kategorii chłopców – Kamil Zaparty z klasy 8a. Następnie pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły dla następujących uczniów: z klas 4: Pola Przybyła i Laura Przybyła z klasy 4b, Grabarkiewicz Franciszek i Słowińska Julia z 4c; na poziomie klas 5 Turz Bartosz z klasy 5c, następnie z klas 6 – Wiktoria Staśkiewicz z klasy 6b, z klas 7 Anna Sąsiadek z klasy 7b a z klas 8 – Gorzkowski Hubert. Szczególne wyróżnienie – tytuł Ambasadora Przyjaźni otrzymała Waleria Moroz – uczennica z Ukrainy. Następnie na forum zebranych pani dyrektor wręczyła nagrody i gratulacje uczniom – finalistom wojewódzkiego szczebla kuratoryjnych konkursów przedmiotowych: Michałowi Bereszyńskiemu z klasy 7b- historia, nauczyciel pani Anna Bartczak, Michałowi Koziorowskiemu z klasy 8d – biologia, nauczyciel pani Romana Szurek, Lenie Witkowskiej z klasy 8b – finalistce konkursu z języka polskiego, nauczyciel pani Małgorzata Skrzypczak. Słowa uznania skierowała ku nauczycielom przygotowującym uczniów oraz pogratulowała rodzicom sukcesów.    Następnie pani dyrektor podziękowała rodzicom absolwentów za wsparcie, którego udzielali wychowawcom klas
i dyrekcji szkoły przez wszystkie lata uczęszczania ich dzieci do Trójki. Wychowawcy klas przygotowali dla rodziców pamiątkowe dyplomy i wręczyli je. Pani dyrektor podziękowała pani Monice Woźniak, która przez wiele lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Rodziców i była inicjatorką wielu wydarzeń dla społeczności szkolnej. Słowa podziękowania skierowała także ku wychowawcom klas VIII, którymi byli: pan Krzysztof Drop (8a), pani Lilla Czechalska (8b), pan Mirosław Górniak (8c), pani Małgorzata Skrzypczak (8d), pani Elżbieta Danielewicz (8e) i pani Małgorzata Kępska Knotowicz (8f). Słowa pożegnania do Absolwentów wygłosili siódmoklasiści, następnie przedstawiciele klas VIII wystąpili z podziękowaniem dla dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli, po czym wręczyli pani dyrektor pamiątkowe tableau każdej z klas. Uroczystość wzbogaciły występy uczniów z Polski i Ukrainy – układ taneczny z gimnastyki artystycznej w wykonaniu uczennicy z Ukrainy Kamili Klotchko, utwór muzyczny wykonany na flecie poprzecznym przez Martę Rosińską, piosenka o przyjaźni w wykonaniu Iwanny Balaniuk oraz utwór ,,Kocham cię, życie”  w wykonaniu ósmoklasistki – Leny Witkowskiej. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim za uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego i życzyła udanych, bezpiecznych  wakacji.

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022 i pożegnanie absolwentów w SP3