W minionym tygodniu uczniowie klasy 2c wzięli udział w szczególnym wydarzeniu, które miało na celu upamiętnienie bohaterów powstania w getcie warszawskim i wydarzeń historycznych. Wspólna inicjatywa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy oraz zaangażowanych uczniów stanowiła swoisty hołd dla tych, którzy walczyli o godność i wolność.

Akcja, która odbyła się w ramach Ogólnopolskiej Akcji “Żonkile”, nawiązywała do wydarzeń z 19 kwietnia 1943 roku. Tego dnia uczniowie nie tylko uczestniczyli w warsztatach bibliotecznych, podczas których dzielili się rodzinnymi historiami i wysłuchali fascynujących relacji o Drobinkach – stworzeniach leśnych, lecz także podjęli konkretną misję. Zadanie polegało na uporządkowaniu chronologicznym wydarzeń opisanych w wysłuchanej historii, co stanowiło wyzwanie intelektualne dla młodych umysłów. Następnie uczniowie mogli wyrazić swoją twórczość poprzez narysowanie dla Drobinek nowego, bezpiecznego i wymarzonego domu.

Szczególnym momentem było uczczenie 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, przypadającej właśnie 19 kwietnia 2024 roku. Wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Szczepaniak oraz bibliotekarzami, uczniowie oddawali hołd poległym powstańcom getta, rozdając papierowe żółte żonkile – symbol zbiorowej pamięci i hołdu dla bohaterów powstania . Ich odwaga, determinacja i poświęcenie są inspiracją dla młodego pokolenia.

Podsumowując te wyjątkowe spotkania, uczestnicy podkreślają niezmierną wagę wzajemnej pomocy oraz pamięci o bohaterach naszej Ojczyzny. Pragną, aby bohaterstwo tych, którzy poświęcili swoje życie w walce o prawa i godność, zawsze było dla nas inspiracją do działania na rzecz pokoju, tolerancji i wspólnego szacunku.

Serdeczne podziękowania kierowane są do pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za zaproszenie do współudziału w tak ważnych obchodach. Również uczniowie klasy 2c zasługują wdzięczność za ich zaangażowanie i aktywny udział w akcji “Żonkile”, która miała wymiar nie tylko edukacyjny, lecz także skłoniła ich do szacunku dla przeszłości i tych, którzy ją kształtowali.