W poniedziałek 01. lutego 2021r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy szkolne w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021. Pan wiceburmistrz Jacek Szczap wręczył Stypendia Gminy Miejskiej Słupca dla następujących uczniów: Nadii Kubackiej z kl. IVe, Jakuba Kaczorowskiego z klasy Vb, Malwiny Filipczak
z klasy VId, Zuzanny Kujawy z klasy VIIb i Malwiny Majchrzak z klasy VIIIa. Następnie pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora dla Kariny Janaszak z klasy IVe, Adama Kujawy z klasy Vb i Zuzanny Piaseckiej z klasy VIa. Na uroczystość zaproszono także Rodziców wyróżnionych uczniów, którym pani dyrektor wręczyła Listy Gratulacyjne. Składając wyrazy uznania dla uczniów podziękowała Rodzicom za wsparcie i pomoc, jakimi otaczają swe dzieci w motywowaniu do nauki i w dążeniu do realizacji marzeń. Jest to pomoc nie do przecenienia, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii COVID – 19. Podziękowała także nauczycielom
i wychowawcom klas za inspirowanie uczniów i pokazywanie im  nowych dróg do wiedzy.