• Informujemy, że nabór kandydatów do klas pierwszych trwa od  08.02.2021 r. do 05.03.2021r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 17.03.2021r.
  • Podanie informacji o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych – 29.03.2021r.
  • W przypadku podjęcia decyzji o zapisie dziecka do innej szkoły lub pozostaniu dziecka w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 05.03.2021r. pisemnej informacji.

Rekrutacja 2021-2022

Zarządzenie Burmistrza

Obwód szkoły

Regulamin Rekrutacji Uczniów SP3

Informacje o naborze do SP3 w Słupcy

Rekrutacja 2021-2022 – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Zał nr 1 – zgłoszenieo dziecka

Zał nr 3- deklaracja

Zał nr 6 – oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Zał nr 9 – informacja o zapisaniu dziecka

Zał nr 11 – klauzula informacyjna

Rekrutacja 2021-2022 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Zał nr 2 – wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zał nr 3- deklaracja

Zał nr 5- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Zał nr 6 – oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Zał nr 7 – oświadczenie o zamieszkaniu i zameldowaniu

Zał nr 8 – potwierdzenie woli przyjęcia

Zał nr 11 – klauzula informacyjna