Wreszcie nadszedł wyczekiwany przez wszystkich koniec roku szkolnego 2017/2018. Na hali sportowej zebrała się cała społeczność szkoły podstawowej – 642 uczniów z 30 oddziałów to już spora gromada, a przybyli także rodzice, nauczyciele i ważni zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się o 9.00  wprowadzeniem Sztandaru i wspólnym śpiewem Hymnu Państwowego. Następnie pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych na dzisiejsze zakończenie roku szkolnego, złożyła życzenia udanych wakacji i poprosiła pana Burmistrza Michała Pyrzyka o wręczenie nagród i stypendiów dla najlepszych uczniów. Stypendia Gminy Miejskiej Słupca otrzymały dwie uczennice z kalsy VId – Łucja Czechowska i Maria Miler – obie dziewczynki osiągnęły średnią ocen 6,00! Nagrody książkowe Burmistrza trafiły do kolejnych uczniów z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem. Są to następujące osoby:

 1. Lena Witkowska kl. IVb – 5,67
 2. Malwina Majchrzak kl. Va – 5,83
 3. Anna Bereszyńska kl. VIb – 5,92
 4. Karolina Włodarczyk kl. VIIa – 5,50

Nagrodę Omnibusa dla ucznia o wszechstronnych uzdolnieniach otrzymał Szymon Krupa z klasy VIIc ze średnią 5,71.

Następnie pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora niżej wymienionym uczniom:

 1. Z klas IV – Hubert Gorzkowski kl. IVf (5,67), Zuzia Kujawa z kl. IVb (5,67), Natalia Śmigielska kl. IVf (5,67)
 2. Klasy V – Mateusz Sąsiadek kl. 5a (5,83)
 3. Klasy VI – Nikola Banaszak kl. VIb (5,75
 4. Klasy VII – Magdalena Pawlak kl. VIIa (5,5)

Radni Miasta Słupcy ufundowali stypendia dla uczniów angażujących się w działalność społeczną i wolontariat. Jako przedstawiciel Rady Miasta wystąpiła pani Ewa Czaplińska, która wyróżniła następujących uczniów:

 1. Łucja Czechowska
 2. Oliwia Kin
 3. Malwina Majchrzak
 4. Maria Miler
 5. Oliwia Olkiewicz
 6. Mateusz Pędowski
 7. Klara Zielazna

Po wręczeniu wszystkich nagród i stypendiów pani Dyrektor pogratulowała Rodzicom wyróżnionych uczniów, przekazała im listy gratulacyjne i życzyła wszystkim zapału do dalszej fascynacji nauką.

Dzień 22 czerwca 2018r. to także ostatni dzień w szkolnych murach dla dwóch nauczycielek, które pożegnały się ze szkołą. Pani Dyrektor pożegnała je serdecznie dziękując za wszystkie lata spędzone wspólnie w murach Trójki i życzyła samych dobrych dni w nowym etapie życia.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie wyróżnień i świadectw z paskiem dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75

W zakresie indywidualnych osiągnięć należy wspomnieć, że 252 uczniów Trójki zasługuje na wyróżnienie za wyniki w nauce i zachowaniu. Średnia ocen w klasach IV – VII wynosi 4,68, zaś klasy z najwyższą średnią to:

Miejsce I – klasa VId, wychowawca pani Maria Karnowska, średnia ocen 5,21

Miejsce II – klasa IVf, wychowawca pani Małgorzata Kępska Knotowicz, średnia 5,02

Miejsce III – klasa Va, wychowawca pani Anna Bartczak, średnia ocen 5,00

Te dane świadczą o dobrze wykorzystanym czasie zakończonego właśnie roku szkolnego więc wszystkim – uczniom, nauczycielom, rodzicom – należy się dobry odpoczynek. Udanych wakacji!! Lato, lato, lato czeka! Razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas!