Uczniowie SP 3 zapalili symboliczny znicz przy Dębach Katyńskich. Uczniowie wysłuchali opowieści o wydarzeniach z 1940 roku i minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanych w Katyniu Słupczan. Drugim ważnym punktem w mieście była ulica obelisk upamiętniająca mieszkańców naszego miasta walczących w Powstaniu Warszawskim. Żywa lekcja historii w tym miejscu zakończyła się apelem pamięci ku czci obrońców ojczyzny.

Sporządziła: Magdalena Suszka-Golak

 

W dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich  Świętych uczniowie  klasy 7b,7c,8a,8b naszej szkoły udali się na cmentarz parafialny a także w miejsca na terenie naszego miasta upamiętniające poległych za wolność naszej Ojczyzny.

Młodzież  zapaliła znicze na grobach znanych Słupczan: kompozytora Apolinarego Szeluty, ks. Atanazego Karwowskiego – kapelana wojska powstania styczniowego.
Przy Pomnikach upamiętniających poległych za wolność ojczyzny tj. : przy Pomniku Pamięci Funkcjonariuszy Słupeckiej Komendy  Policji,  przy Pomniku Ofiar Rzezi Wołyńskiej również po krótkiej modlitwie zostały zapalone znicze.
Celem akcji było zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci  o tych, którzy  poświęcili życie za wolność,  szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta.
Sporządziła: Anna Kuchowicz