W II semestrze na stronie PixBlocks został ogłoszony ogólnopolski konkurs programistyczny dla uczniów z klas I – V.

Z naszej szkoły do konkursu zarejestrowało się 18 uczniów, którzy z dużym zaangażowaniem przystąpili do rozwiązywania zadań. Aby dostać się do finału tego ogólnopolskiego konkursu należało przejść jedną z czterech rund kwalifikacyjnych, które odbywały się w kwietniu i maju. Zadania okazały się być dość trudne i wymagały logicznego, matematycznego myślenia. W każdej rundzie było do wykonania 10 zadań, które należało jak najszybciej rozwiązać. W ogólnej kwalifikacji liczyła się szybkość rozwiązania i ilość wykonanych zadań.

Dzięki dużemu zaangażowaniu do rozgrywki finałowej tego konkursu zakwalifikował się uczeń klasy Vb naszej szkoły Dawid Głowacki wykazując się bystrością umysłu, logicznym działaniem i szybkim podejmowaniem decyzji.

Ambitnemu Finaliście gratulujemy sukcesu.

Opiekun grupy konkursowej

Zbigniew Orchowski