W piątek 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dla społeczności naszej szkoły był on bardzo urozmaicony, działo się wiele ważnych wydarzeń. O godzinie 8.00 na hali sportowej rozpoczęła się uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Pierwszaki pod opieką swych wychowawczyń stawiły się w odświętnych szkolnych strojach na hali sportowej gdzie już czekali ich Rodzice. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego i po krótkim wystąpieniu pani Dyrektor uczniowie klas III pod opieką pań: Renaty Kaczor i Natalii Olszewskiej przeprowadzili szereg konkursów i zadań dla  Pierwszoklasistów. Gdy już pomyślnie wykonali wszystkie zadania nastąpiło wprowadzenie sztandaru Szkoły i uroczyste składanie ślubowania przez przedstawicieli wszystkich klas pierwszych. Rotę odczytał Antoni Olszewski z klasy 3b a Pierwszoklasiści powtarzali jej treść kończąc słowem ,,Ślubuję”! Później nastąpiło pasowanie na ucznia  – dokonała tego pani Dyrektor przy pomocy gigantycznego ołówka. Pierwszoklasiści otrzymali słodkie niespodzianki od starszych kolegów a w klasach wychowawczynie wręczyły każdemu uczniowi pamiątkowy dyplom i tarczę szkolną. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się pod opieką swoich wychowawczyń do klas, dołączyli do nich także rodzice.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się druga część obchodów Dnia Edukacji przeznaczona dla uczniów klas IV – VIII. Po odśpiewaniu hymnów Polski i Ukrainy głos zabrała pani Dyrektor, która przypomniała historię Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa zajmującego się oświatą obejmującą młodzież niższych stanów społecznych w XVIII – wiecznej Polsce. Złożyła też życzenia uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjno–obsługowym  szkoły, dziękując im jednocześnie za pracę, inwencję i wspólne budowanie wizerunku naszej Trójki. Wręczyła też nagrody Dyrektora dla nauczycieli i pracowników, co uczniowie uczcili wielkimi brawami. Następnie piękne życzenia od Rady Rodziców złożyły dwie Mamy – pani Dagmara Ziemska i pani Karolina Żabierek. Do życzeń dołączyły wspaniały bukiet kwiatów.

Trzecia część obchodów Dnia Edukacji to były obchody miejskie, które wraz ze Szkołą organizował organ prowadzący szkołę  – Gmina Miejska Słupca. Na godzinę 13.00 przybyli zaproszeni goście – pan Burmistrz Michał Pyrzyk wraz z panem wiceburmistrzem Jackiem Szczapem, Radni Gminy Miejskiej Słupca wraz z przewodniczącym panem Andrzejem Szymkowiakiem oraz wielu innych Gości, którzy swą obecnością uświetnili tę miejską uroczystość. Po ośpiewaniu Hymnów, po przemówieniach i życzeniach pan Burmistrz nagrodził Nagrodami Burmistrza nauczycieli z placówek oświatowych, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem prowadzącym. Następnie wystąpili uczniowie, który pod opieką pani Małgorzaty Skrzypczak, pana Krzysztofa Dropa i pana Krystiana Bartczaka, pani Kamili Górczyńskiej, Iwony Zastawy i Joanny Zastawy przygotowali różnorodną część artystyczną. Gromkie brawa dla artystów były wyrazem uznania dla ich występu.