Kilka dni przed Świętem Edukacji Narodowej  Samorząd Uczniowski pod opieką p. Marty Kryślak, p. Natalii Olszewskiej i p. Joanny Ptasińskiej zorganizował coroczny konkurs pt.: „Portret Nauczyciela”, którego efekty sprawiły wiele radości pracownikom szkoły. Dzieci z wielkim zaangażowaniem rysowały nauczycieli.
Wszystkie prace były wspaniałe, dlatego też zostały wyeksponowane na tablicach informacyjnych w budynku. Mogli je podziwiać nie tylko pracownicy szkoły, ale również rodzice odbierający dzieci. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

  1. Marta Domiszewska – klasa 3E
  2. Matylda Kasprzyk – klasa 2C
  3. Natalia Skarbińska – klasa 2C

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i ciekawe pomysły. Laureatom serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.